Prop. 2005/06:1 Budgetpropositionen för år 2006 CD-ROM
� Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:1 Budgetpropositionen för år 2006 CD-ROM � Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Anmärkning:12 volymer, 27 utgiftsområden.
Utgivningsår:2005
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506001C
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Den 20 september 2005 överlämnade regeringen budgetpropositionen för år 2006 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens inkomster och utgifter för budgetåret 2006.
 
  © 2017 Jure AB