Ds 2005:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet
� Redovisning av uppdrag rörande 8 kap. 27 § sekretesslagen
   
 
Titel:Ds 2005:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet � Redovisning av uppdrag rörande 8 kap. 27 § sekretesslagen
Utgivningsår:2005
Omfång:63 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224801
Typ av verk:Statlig utredning
Ämnesord:Offentlig rätt , Immaterialrätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I promemorian redovisas en utredning gjord med anledning av den konfliktsituation som uppstod mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen om den s.k. scientologibibeln på 1990-talet.
 
  © 2017 Jure AB