Patientskadelagen
� en kommentar
   
 
Författare:Wilow Kay , Wilow Staffan
Titel:Patientskadelagen � en kommentar
Utgivningsår:1997
Omfång:131 sid.
Förlag:Publica
ISBN:9139100170
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt , Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

Den 1 januari 1997 trädde patientskadelagen i kraft. Den nya lagen ersätter den tidigare gällande frivilliga patientförsäkringen. Lagen är en följd av den stora ökningen av privata vårdgivare samt en genomförd svensk anpassning till reglerna som Sveriges medlemskap i EU kommit att innebära.

I boken kommenteras patientskadelagen utförligt paragraf för paragraf. I anslutning till kommentarerna behandlas de relevanta skadeståndsrättsliga reglerna. Boken vänder sig till handläggare inom landsting och kommuner, vårdpersonal, anställda inom läkemedelsindustrin, studerande och inte minst drabbade patienter.
 
  © 2017 Jure AB