Prop. 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare
   
 
Titel:Prop. 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare
Anmärkning:Se även SOU 2004:122 och prop. 2007/08:31.
Utgivningsår:2006
Omfång:223 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506165
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:165
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB