Prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2004/05:129, prop. 2003/04:57, prop. 2002/03:54, SOU 2005:59, SOU 2004:37, SOU 2003:124, SOU 2002:107 och SOU 2002:50.
Utgivningsår:2006
Omfång:218 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506182
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:182
Ämnesord:Miljörätt , Straffrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB