Prop. 2005/06:191 Ändring i lagen om elektronisk kommunikation
   
 
Titel:Prop. 2005/06:191 Ändring i lagen om elektronisk kommunikation
Anmärkning:Se även delbetänkande SOU 2005:97 samt slutbetänkande SOU 2006:88.
Utgivningsår:2006
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506191
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:191
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB