Prop. 2005/06:193 Förlängd försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
   
 
Titel:Prop. 2005/06:193 Förlängd försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
Utgivningsår:2006
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506193
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:193
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB