Prop. 2005/06:195 Elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvård
   
 
Titel:Prop. 2005/06:195 Elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvård
Utgivningsår:2006
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506195
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:195
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB