Prop. 2005/06:194 Schweiz associering till Schengenregelverket, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:194 Schweiz associering till Schengenregelverket, m.m.
Utgivningsår:2006
Omfång:141 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506194
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:194
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt , Straffrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB