Prop. 2005/06:200 En kronofogdemyndighet i tiden
   
 
Titel:Prop. 2005/06:200 En kronofogdemyndighet i tiden
Anmärkning:Se även SOU 2003:97 samt prop. 2006/07:99.
Utgivningsår:2006
Omfång:273 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506200
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:200
Ämnesord:Offentlig rätt , Insolvensrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB