Företagsbot
� en sanktion vid brott i näringsverksamhet
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Företagsbot � en sanktion vid brott i näringsverksamhet
Utgivningsår:2006
Omfång:50 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9176102580
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Reglerna om företagsbot har ändrats radikalt fr.o.m. den 1 juli 2006. Företagsbot är en sanktion med straffande funktion (utan att vara ett straff), som kan påföras en juridisk person. Lagändringarna innebär att företagsbot kan användas bl.a. vid i praktiken alla typer av arbetsmiljöbrott. Syftet med lagändringarna är främst att företagsbot skall bli ett effektivt komplement till chefens personliga straffansvar vid just arbetsmiljöbrott. Den praktiska innebörden av reglerna om företagsbot redovisas och kommenteras i denna bok Tommy Iseskog.
 
  © 2017 Jure AB