Socialrätt
   
 
Författare:Hammar Eva , Norström Carl , Thunved Anders
Titel:Socialrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2000
Omfång:454 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139005526
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

I denna andra upplaga kommenteras socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om assistansersättning, förordningen om assistansersättning. Den innehåller rikligt med nya rättsfall på respektive område. Särskilt kan framhållas rättsfall om socialbidragets nya utformning som trädde i kraft den 1 januari 1998. Nya regler har införts i socialtjänstlagen för att tydliggöra socialtjänstens ansvar för att motverka missbruk av dopingmedel samt rapporteringsskyldighet angående nya droger. Andra viktiga nyheter är de nya bestämmelserna om påföljd för unga lagöverträdare och särskild företrädare för barn.
 
  © 2017 Jure AB