Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling i skolan
   
 
Författare: Wikbladh Magdalena , Iseskog Tommy
Titel:Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling i skolan
Utgivningsår:2006
Omfång:116 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9176102564
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

Den nya lagen förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling i skolan började gälla den 1 april 2006. Tommy Iseskog och Magdalena Wikbladh beskriver den nya lagens bakgrund, syfte och innebörd. Lagen ger barn och elever i skolan skydd mot direkt och indirekt diskriminering samt trakasserier. Huvudmannen för skolan och de personer som företräder skolan ges genom lagstiftningen skyldigheter att agera förebyggande, att utreda fall av upplevda trakasserier eller annan kränkande behandling och att upprätta likabehandlingsplan med åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling. Om skolan och skolans personal inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, kan skadestånd utdömas.
 
  © 2017 Jure AB