Elektroniskt underskrivna handlingar
   
 
Titel:Elektroniskt underskrivna handlingar
Utgivningsår:2006
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksarkivet
ISBN:9789138323250
Serie:Riksarkivet rapport nr. 2006:1
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 105 SEK exkl. moms

 

I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar. Här presenteras också vad som gäller för andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas e-tjänster.
 
  © 2017 Jure AB