Väsentliga regler kring markanvändning
� En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen
   
 
Författare:Nordberg Olle
Titel:Väsentliga regler kring markanvändning � En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:127 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238893
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

Väsentliga regler kring markanvändning ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, väglagen och kulturmiljölagen som kan bli aktuella vid exploatering och som byggingenjörer, fastighetsförvaltare, projektörer, fastighetsutvecklare, VA-ingenjörer, fastighetsmäklare och ingenjörer i lantmäteri, väg och vatten eller samhällsbyggnad behöver känna till. Boken tillkom från början för att fylla ett behov av kurslitteratur i grundkurser inom bygg- och miljörätt vid bl.a. Kungliga Tekniska högskolan och Högskolan i Gävle.
Eftersom boken är anpassad till grundkurser har delar av lagstiftningen med avsikt utelämnats och i vissa fall förenklats.
Boken behandlar följande lagar:
• Kulturmiljölag kapitel 1–3
• Miljöbalkens kapitel 1–12, 16–17, 24, 26, 31,32
• Väglagen
• Anläggningslagen
• Lag om allmänna vattentjänster/Vattentjänstlagen
Fjärde upplagan är reviderad med hänsyn till lagändringar som skett och utökad med fler exempel inom bl.a. dagvatten samt ett nytt temakapitel om markanvisningar.
 
  © 2017 Jure AB