Forvaltningsrett
   
 
Författare:Eckhoff Torstein , Smith Eivind
Titel:Forvaltningsrett
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:554 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:8215009905
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 672 SEK exkl. moms

 

I den nye utgaven har forfatteren innarbeidet de omfattende endringene i regelverket på de områdene som dekkes av boka. Dette gjelder bl.a. grunnloven § 100 om ytrings- og informasjonsfrihet, offentlighet m.v., loven av 19. mai 2006 om offentlighet i forvaltningen, den nye arbeidsmiljøloven og den nye tvisteloven. Systematikk er et avgjørende hjelpemiddel for å forstå helheten i et fag og dermed også for å få grep om de mange enkeltheter. Denne utgaven bygger videre på hovedtrekkene i den systematikk som ble utviklet med sikte på 7. utgave. Stoff om menneskerettigheter, EØS-rett og kommunalrett av betydning for alminnelig forvaltningsrett er fortsatt med. Ved siden av å tjene som lærebok vil Forvaltningsrett være sentral i forvaltningen og for advokater og dommere, politikere, samfunnsvitere og andre som trenger innsikt i den juridiske dimensjon av virksomheten i stat og kommuner.

Eivind Smith er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han har publisert en lang rekke arbeider i forvaltnings- og statsrett og i komparativ rett, og har rik erfaring fra bl.a. offentlige granskninger og internasjonalt arbeid.
 
  © 2017 Jure AB