Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Nyheter:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 1 av 20

Inlagd datum 2024-06-18
EU:s rättsstatsprincip och domstolarnas oberoende (Ny Titel)
Rydén Erik, Bergström Carl Fredrik, Reinhammar Henrik
Norstedts Juridik, EU-rätt, Offentlig rätt
222 sid, 2024, Pris: 441 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-17
Bostadsrätt — Med en översikt över kooperativ hyresrätt
Flodin Jonny, Victorin Anders
Iustus, Fastighetsrätt
351 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 525 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-13
Festskrift till Per Samuelsson
Juristförlaget i Lund, Associationsrätt och värdepappersrätt, Allmän rättslära, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 734 sid, 2024, Pris: 390 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-13
Uppsåt, oaktsamhet och ursäktande omständigheter — En handbok
Asp Petter
Iustus, Straffrätt
368 sid, 2024, Pris: 581 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-13
Skuldsaneringslagarna — En kommentar
Mellqvist Mikael
Norstedts Juridik, Insolvensrätt
574 sid, 3 uppl, 2024, Pris: 1239 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-12
AktG Kommentar — Aktiengesetz
Schmidt Karsten , Bayer Walter , Vetter Jochen , red.
Otto Schmidt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 4500 sid, 5 uppl, 2024, Pris: 4820 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-11
Prop. 2023/24:144 En ny förverkandelagstiftning
Regeringskansliet, Straffrätt, Processrätt, Fastighetsrätt
904 sid, 2024, Pris: 1035 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-10
Vissers Annotated European Patent Convention 2024 Edition
Suominen Kaisa, Ferara Nina, de Lange Peter, Rudge Andrew
Kluwer Law International, Immaterialrätt, EU-rätt
976 sid, 2024, Pris: 1384 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-10
Scandinavian Studies in Law Volume 70 — Constitutional Law in the Scandinavian Countries - A Tribute to the Instrument of Government 1974-2024
Jure, Offentlig rätt, EU-rätt, Internationell rätt
Inbunden, 380 sid, 2024, Pris: 717 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-07
Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law
Castillo de la Torre Fernando, Gippini Fournier Eric
Edward Elgar, Marknadsrätt, EU-rätt, Processrätt
Inbunden, 534 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 2826 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-07
MiFID II/MiFIR — hörnstenen i regleringen av värdepappersmarknaden
Mitelman Lindholm Sara
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
320 sid, 2024, Pris: 644 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-07
The European Insolvency Regulation and Implementing Legislations — A Commentary
Cuniberti Gilles , Leandro Antonio , red.
Edward Elgar, Insolvensrätt, EU-rätt, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 640 sid, 2024, Pris: 3932 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-05
De lege 2024 — Regeringsformen 50 år 1974–2024
Jonsson Cornell Anna, Ruotsi Mikael , Taube Caroline, Wilske Olof , red.
Iustus, Offentlig rätt
Inbunden, 360 sid, 2024, Pris: 560 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-04
Myndighetsutövning i skolan
Engström Fredrik, Hellman Peter
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
254 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 553 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-06-03
Patientsäkerhetslagen — En kommentar
Sverne Arvill Ebba, Printz Anders, Johnsson Lars-Åke
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
260 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 602 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-05-31
Omplacering — rättigheter och skyldigheter
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
232 sid, 4 uppl, 2024, Pris: 511 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-05-31
Företagsobligationsmarknadsrätt
Lidman Erik
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
446 sid, 2024, Pris: 973 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-05-29
Grundlagen och världen
Ahlin Per
Jure, Offentlig rätt, Internationell rätt, Statsvetenskap och politik
105 sid, 2024, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-05-29
Brotten i näringsverksamhet
Holmquist Rolf, Liljemark Ragnar Ola
Norstedts Juridik, Straffrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
431 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 685 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-05-28
Insolvensrättslig tidskrift Nr 2 2024
Karlsson-Tuula Marie, red.
Föreningen insolvensrättslig tidskrift, Insolvensrätt, Allmänna verk och samlingsverk
E-bok, 160 sid, 2024, Pris: 298 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-05-28
Offentlighetsprincipen — Praktik och teori
Funcke Nils
Studentlitteratur, Offentlig rätt
332 sid, 3 uppl, 2024, Pris: 385 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-05-28
Krisjuridik — Rättsliga befogenheter från olycka till höjd beredskap
Otter Johansen Tormod
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
280 sid, 2024, Pris: 532 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-05-28
Sanktioner på affärsrättens område — skadestånd, sanktionsavgifter, viten m.m.
Axhamn Johan, Lindell-Frantz Eva, Nyström Birgitta
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 340 sid, 2024, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-05-28
Säkerhetsskyddsanalys i teori och praktik
Söderlund Ylva, von Zeipel Peter
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
238 sid, 2024, Pris: 559 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2024-05-27
Robot Taxation — A Normative Tax Policy Analysis
Dimitropoulou Christina
IBFD, Skatterätt, Internationell rätt
718 sid, 2024, Pris: 2214 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 1 av 20

  © 2017 Jure AB