Nyutkommen litteratur 021101-021130

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Barnet och rättsprocessen — Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård
Mattsson Titti
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt, Processrätt, Familjerätt
Inbunden, 503 sid, 2002  SLUT på förlag

BRÅ rapport 2002:16 Butiksrån
BRÅ, Kriminologi
63 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:17 Narkotikastatistik 2001 — Narcotic Drugs Statistics
BRÅ, Kriminologi
53 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång
BRÅ, Kriminologi
38 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

De lege 2002 Skrifter i internationell skatterätt
Mattsson Nils
Iustus, Skatterätt
Inbunden, 303 sid, 2002, Pris: 265 SEK exkl. moms   

European and International Patent Applications — A Practical Guide
Rippe Klaus-Dieter, Gough David
Heymann, Immaterialrätt
Inbunden, 519 sid, 2002, Pris: 1447 SEK exkl. moms   

FAR SRS RS — Revisionsstandard i Sverige
FAR SRS Förlag, Ekonomi
320 sid, 2002  SLUT på förlag

International Antitrust Law & Policy 2001
Hawk Barry E.
Juris Publishing, Marknadsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 667 sid, 28 uppl, 2002, Pris: 1565 SEK exkl. moms   

Miljömål — Domstolarnas tillämpning av miljöbalken
Karlmark Stefan
Prevent, Miljörätt
39 sid, 2002  SLUT på förlag

NJA II 2001
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 445 sid, 2002, Pris: 1489 SEK exkl. moms   

Parallellhandel — Konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA
Lidgard Hans Henrik
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Immaterialrätt
425 sid, 2002  SLUT på förlag

Prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor
Riksdagen, Hyra och annan nyttjanderätt
203 sid, 2002, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Rekrytering av koncernstyrelser — Nomineringsförfaranden och styrelsesammansättning med fokus på kvinnors ställning och möjligheter
Sjöstrand Sven-Erik, Petrelius Pernilla
EFI & SNS Förlag, Organisation och ledarskap
95 sid, 2002  SLUT på förlag

Revisorsnämndens Praxis Juli - December 2001 — med referat av och hänvisningar till domstolsavgöranden
Diamant Adam
Iustus, Ekonomi, Allmänna verk och samlingsverk
168 sid, 2002, Pris: 242 SEK exkl. moms   

Scraps of Penal Theory
Jareborg Nils
Iustus, Straffrätt
Inbunden, 122 sid, 2002, Pris: 170 SEK exkl. moms   

SOU 2002:96 Allmänhetens tillgång till EU-relaterad information
Fritzes, Övrigt
143 sid, 2002, Pris: 168 SEK exkl. moms   

SOU 2002:98 Internationella brott och svensk jurisdiktion - Del 1
Fritzes, Straffrätt
430 sid, 2002, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2002:98 Internationella brott och svensk jurisdiktion - Del 2
Fritzes, Straffrätt
192 sid, 2002, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Säkerhetspolitik — Analyser och tillämpningar
Andrén Nils
Norstedts Juridik, Statsvetenskap och politik
223 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 321 SEK exkl. moms   

The Competition Laws of the EU Member States and Switzerland — Volume 2
Vogelaar Floris O.W., Stuyck Jules H.V., van Reeken Bart L.P.
Kluwer, Marknadsrätt, EU-rätt
Inbunden, 1152 sid, 2002, Pris: 1551 SEK exkl. moms   

Till minnet av Sten Hillert — Fastighetsrättsliga studier
Iustus, Festskrifter, Fastighetsrätt
Inbunden, 337 sid, 2002, Pris: 461 SEK exkl. moms   

Utredning av vanvård
Striwing Helena, Åslund Mikael
Striwing, Straffrätt
174 sid, 2002, Pris: 323 SEK exkl. moms   

Varumärket på Internet
Carlén Lars
Liber Ekonomi, Marknadsföring
Inbunden, 130 sid, 2002, Pris: 257 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB