Nyutkommen litteratur 021201-021231

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Aktiebolagets suppleanter — Suppleantinstitutet i svensk aktiebolagsrätt
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
209 sid, 2 uppl, 2002  SLUT på förlag

Arbitration Practice and Procedure — Interlocutory and Hearing Problems
Cato D. Mark
Lloyds of London Press, Processrätt
Inbunden, 1513 sid, 3 uppl, 2002, Pris: 4130 SEK exkl. moms   

Beställarstöd - offentlig upphandling och avtal — IT, tele- och datakommunikation samt hälso- och sjukvårdstjänster
Bjurman Pernilla
Norstedts Juridik, Marknadsrätt
184 sid, 2002, Pris: 326 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:14 Våld mot kvinnor i nära relationer — En kartläggning
BRÅ, Kriminologi
70 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Danish Law in a European Perspective
Dahl Børge, Melchior Torben, Tamm Ditlev
GadJura, Utländsk rätt
Inbunden, 514 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 636 SEK exkl. moms   

Det upphovsrättsliga skyddet mot efterbildning av programvara
Öhlund Joacim
Jure, Immaterialrätt
62 sid, 2002, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt — för ett föränderligt arbetsliv
Fritzes, Arbetsrätt
524 sid, 2002, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt - Bilagedel — för ett föränderligt arbetsliv
Fritzes, Arbetsrätt
158 sid, 2002, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Ds 2002:57 Bokföringsbrott och brott mot borgenärer
Fritzes, Straffrätt
172 sid, 2002, Pris: 149 SEK exkl. moms   

Ds 2002:59 Europeisk insolvens
Fritzes, Insolvensrätt, EU-rätt
358 sid, 2002, Pris: 197 SEK exkl. moms   

Exklusivitetsfrågan — Om förhållandet mellan tryckfrihet, yttrandefrihet och annan rätt
Persson Gunnar
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
Inbunden, 495 sid, 2002, Pris: 1072 SEK exkl. moms   

Festskrift till Gösta Walin
Norstedts Juridik, Festskrifter
Inbunden, 630 sid, 2002  SLUT på förlag

Interimistiska förbud i immaterialrätten
Norrgård Marcus
Juristförbundets förlag, Immaterialrätt
Inbunden, 374 sid, 2002, Pris: 872 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:17 Förvärv av stöldgods i god tro
Riksdagen, Straffrätt
71 sid, 2002, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Rätt skatt på arv & gåva
Bergström Marianne
Skattebetalarnas förening, Skatterätt
153 sid, 5 uppl, 2002  SLUT på förlag

SOU 2002:102 Legal Information and the Internet — Experiences and challenges
Fritzes, IT-rätt
68 sid, 2002, Pris: 148 SEK exkl. moms   

SOU 2002:104 Investeringsfonder — Förvaringsinstitut, avgifter m.m.
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt
202 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

SOU 2002:110 Allmän kameraövervakning
Fritzes, Offentlig rätt
283 sid, 2002, Pris: 220 SEK exkl. moms   

SOU 2002:47 Våra skatter?
Fritzes, Skatterätt, Ekonomi
524 sid, 2002, Pris: 304 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB