Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 3 av 4

Nr. 38 Company Taxation in the EC Proposals and Perspectives
Rädler Albert J.
Jure, EU-rätt, Skatterätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
17 sid, 1993, Pris: 127 SEK exkl. moms   

Nr. 37 Internationell beskattning av styrelsearvoden
Karlsson Christer
Jure, Skatterätt, Internationell rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
58 sid, 1993, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Nr. 36 Så här vill vi ha det — framtidens juristutbildning i Stockholm
Jure, Övrigt
70 sid, 1992  SLUT på förlag

Nr. 35 Konstitutionell nödrätt
Jermsten Henrik
Jure, Statsvetenskap och politik
103 sid, 1992  SLUT på förlag

Nr. 33 Bostadsbeskattningen i det nya skattesystemet — Synpunkter på dess struktur och effekter
Melz Peter
Jure, Skatterätt
74 sid, 1991  SLUT på förlag

Nr. 32 Säljarens skadeståndsansvar — Vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen
Åslund Erika
Jure, Förmögenhetsrätt
53 sid, 1991, Pris: 108 SEK exkl. moms   

Nr. 31 Monologue or Dialogue in Management Decisions — the Duty to Negotiate and the Efficiency of Dialogue
Canova Timothy A.
Jure, Arbetsrätt
72 sid, 1990, Pris: 127 SEK exkl. moms   

Nr. 30 Made in Sweden — vilket skydd behövs idag för geografiska ursprungsbeteckningar?
Levin Marianne
Jure, Immaterialrätt
89 sid, 1990, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Nr. 28 Från legal bevisteori till fri bevisprövning i svensk straffprocess
Dereborg Anders
Jure, Processrätt
80 sid, 1990, Pris: 137 SEK exkl. moms   

Nr. 27 Noveller i varumärkesrätt
Levin Marianne
Jure, Immaterialrätt
272 sid, 1990, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Nr. 26 Karnell om upphovsrätt
Karnell Gunnar
Jure, Immaterialrätt
256 sid, 1990, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Nr. 25 Brottsprovokation
Axberger Hans-Gunnar
Jure, Straffrätt
76 sid, 1989  SLUT på förlag

Nr. 24 Företagsöverlåtelser — en probleminventering
Knabe Anders
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
115 sid, 1989, Pris: 231 SEK exkl. moms   

Nr. 23 Förlagsrätt — rättsfrågor vid förlagsavtal
Rosén Jan
Jure, Immaterialrätt
Inbunden, 580 sid, 1989  SLUT på förlag

Nr. 22 Öppna föreläsningar i juridik — höstterminen 1988-1989
Bjerkén Torsten
Jure, Allmänna verk och samlingsverk
103 sid, 1989, Pris: 128 SEK exkl. moms   

Nr. 21 Die Formierung des Rechtsstaates in der UdSSR — 1989 års Casselföreläsning
Pustogarow Vladimir
Jure, Utländsk rätt, Statsvetenskap och politik
20 sid, 1989, Pris: 45 SEK exkl. moms   

Nr. 20 Freedom of Contract and the New Right — 1988 års Casselföreläsning
Atiyah Patrick Selim
Jure, Förmögenhetsrätt
35 sid, 1989, Pris: 61 SEK exkl. moms   

Nr. 19 Konvertibla vinstandelsbevis och den aktiebolagsrättsliga gränsdragningen mellan låneförhållande och delägarskap
Ericsson Martin
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt
64 sid, 1989, Pris: 119 SEK exkl. moms   

Nr. 18 Insiderbrott och svindleri — en studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige
Löfmarck Madeleine
Jure, Straffrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
113 sid, 1988, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Nr. 17 Swedish Insurance Law — an Introduction
Roos Carl Martin, Lindmark Dan
Jure, Försäkringsrätt
22 sid, 1988, Pris: 32 SEK exkl. moms   

Nr. 16 Allmänna handlingar
Bohlin Alf
Jure, Offentlig rätt
369 sid, 1988  SLUT på förlag

Nr. 15 Administrative Justice in Britain Today — 1987 års Casselföreläsning
Wade H. William R.
Jure, Utländsk rätt
20 sid, 1987  SLUT på förlag

Nr. 14 Skattefrågor för universitetslärare vid forskning och undervisning utomlands
Lindencrona Gustaf
Jure, Offentlig rätt
47 sid, 1987, Pris: 51 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 3 av 4

  © 2017 Jure AB