Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 2 av 4

Nr. 63 Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige — en rättsvetenskaplig undersökning
Schiratzki Johanna
Jure, Familjerätt
210 sid, 2000, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Nr. 61 Upphovsrätt i millenietid
Levin Marianne, Nordell Per Jonas, Sundberg Pia
Jure, Immaterialrätt
239 sid, 1999, Pris: 374 SEK exkl. moms   

Nr. 60 Leverantörens felansvar — Särskilt avseende millennieskiftesproblematiken
Mohammar Christoffer
Jure, Förmögenhetsrätt, Sjö- och transporträtt
115 sid, 1999, Pris: 211 SEK exkl. moms   

Nr. 59 Konkurrens på reglerade marknader — Hur långt kan konkurrenslagen tillämpas?
Bernitz Ulf, Edwardsson Eva
Jure, Marknadsrätt
294 sid, 1999, Pris: 418 SEK exkl. moms   

Nr. 58 The Communications Satellite as Collateral — Swedish Property Law in Outer Space
Magnusson Annette
Jure, Internationell privat- och processrätt, Internationell rätt
92 sid, 1999, Pris: 180 SEK exkl. moms   

Nr. 57 EG-rättsliga frågor och beredskapsplanering
Wahl Nils
Jure, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
82 sid, 1999, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Nr. 56 När anständighet står mot tyranni — Några tankar om behovet av en stabil världsordning
Ahlin Per
Jure, Internationell rätt
46 sid, 1999, Pris: 83 SEK exkl. moms   

Nr. 55 European Economic Integration and National Environmental Protection(ism?) — Art 100A (4) EC Treaty
Dahlberg Anne
Jure, EU-rätt, Miljörätt
266 sid, 1999, Pris: 418 SEK exkl. moms   

Nr. 53 Uppgiftsskyldighet och undersökning i konkurrensärenden
Alexandersson Stig
Jure, Marknadsrätt, EU-rätt
199 sid, 1996, Pris: 446 SEK exkl. moms   

Nr. 52 Kollektivavtal i EU — om allmängiltiga avtal och social dumping
Ahlberg Kerstin, Bruun Niklas
Jure, Arbetsrätt, EU-rätt
183 sid, 1996, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Nr. 51 The Legality of Humanitarian Intervention — A Review in Light of Recent UN Practice
Falk Mattias
Jure, Internationell rätt
114 sid, 1996, Pris: 148 SEK exkl. moms   

Nr. 50 Lex Ferenda
Jure, Allmän rättslära
Inbunden, 296 sid, 1996, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Nr. 49 Principles of Justice and the European Union — Proceedings of the COST A7 seminar, Stockholm, February, 17 and 18, 1995
Bernitz Ulf, Hallström Pär
Jure, EU-rätt
219 sid, 1996, Pris: 299 SEK exkl. moms   

Nr. 48 Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa
Bernitz Ulf, Wiklund Ola
Jure, EU-rätt
248 sid, 1996, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Nr. 47 Konsekvenser av bostadsrättsförenings konkurs
Hammarstolpe Li
Jure, Hyra och annan nyttjanderätt, Insolvensrätt
58 sid, 1995, Pris: 137 SEK exkl. moms   

Nr. 46 Swedish Software Law — As Related Primarily to EC Directives
Rosén Jan
Jure, IT-rätt, Immaterialrätt
118 sid, 1995, Pris: 167 SEK exkl. moms   

Nr. 45 Foreign Investments in Russia — An Anthology
Jure, Skatterätt, Internationell rätt
99 sid, 1995, Pris: 229 SEK exkl. moms   

Nr. 44 Rättskällebegreppet — I sökandet efter en modell att analysera olika rättssystems rättskälleläror
Magnell Viktor
Jure, Allmän rättslära
121 sid, 1994, Pris: 229 SEK exkl. moms   

Nr. 43 Om doktrinen — Avskedsföreläsning 29.9.1993
Sundberg Jacob W.F.
Jure, Allmän rättslära
30 sid, 1994, Pris: 86 SEK exkl. moms   

Nr. 42 Uppsatser i medierätt
Rosén Jan
Jure, Immaterialrätt
140 sid, 1993, Pris: 284 SEK exkl. moms   

Nr. 41 A Matter of Life and Death
Goff of Chieveley Robert
Jure, Allmän rättslära
22 sid, 1993, Pris: 93 SEK exkl. moms   

Nr. 40 Köp och avtal — uppsatser 1980-1992
Hellner Jan
Jure, Förmögenhetsrätt
270 sid, 1992, Pris: 363 SEK exkl. moms   

Nr. 39 EES-avtalet i svensk rätt — Arbetsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt och medierätt : EES-avtalets bakgrund, utformning och tolkning : betydelsen av EG-domstolens praxis
Bernitz Ulf, Rosén Jan
Jure, EU-rätt, Arbetsrätt, Immaterialrätt
197 sid, 1993, Pris: 424 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 2 av 4

  © 2017 Jure AB