Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 1 av 4

Festskrift till Ulf Bernitz
Jure, Festskrifter
602 sid, 2001, Pris: 990 SEK exkl. moms   

Nr. 45 Foreign Investments in Russia — An Anthology
Jure, Skatterätt, Internationell rätt
99 sid, 1995, Pris: 229 SEK exkl. moms   

Nr. 81 Hans Blix och världsordningen — En vänbok
Jure, Festskrifter, Allmänna verk och samlingsverk, Internationell rätt
108 sid, 2014, Pris: 182 SEK exkl. moms   

Nr. 50 Lex Ferenda
Jure, Allmän rättslära
Inbunden, 296 sid, 1996, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Nr. 36 Så här vill vi ha det — framtidens juristutbildning i Stockholm
Jure, Övrigt
70 sid, 1992  SLUT på förlag

Nr. 52 Kollektivavtal i EU — om allmängiltiga avtal och social dumping
Ahlberg Kerstin, Bruun Niklas
Jure, Arbetsrätt, EU-rätt
183 sid, 1996, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Nr. 87 Folkrätten i regeringsformen
Ahlin Per
Jure, Internationell rätt, Offentlig rätt
57 sid, 2019, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Nr. 89 Mänskliga rättigheter – i Sverige, Europa och världen
Ahlin Per
Poseidon, Internationell rätt
108 sid, 2021, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Nr. 56 När anständighet står mot tyranni — Några tankar om behovet av en stabil världsordning
Ahlin Per
Jure, Internationell rätt
46 sid, 1999, Pris: 83 SEK exkl. moms   

Nr. 53 Uppgiftsskyldighet och undersökning i konkurrensärenden
Alexandersson Stig
Jure, Marknadsrätt, EU-rätt
199 sid, 1996, Pris: 446 SEK exkl. moms   

Nr. 82 A Manifesto on European Criminal Procedure Law — European Criminal Policy Initiative
Asp Petter
Jure, Straffrätt, Processrätt
249 sid, 2014, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Nr. 83 The European Public Prosecutor's Office — Legal and Criminal Policy Perspectives
Asp Petter
Jure, Straffrätt, EU-rätt, Processrätt
303 sid, 2015, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Nr. 84 The Procedural Criminal Law Cooperation of the EU — Towards an area of freedom, security & justice - Part 2
Asp Petter
Jure, Straffrätt, EU-rätt
228 sid, 2016, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Nr. 79 The Substantive Criminal Law Competence of the EU — Towards an Area of Freedom, Security & Justice - Part 1
Asp Petter
Jure, Straffrätt, EU-rätt
258 sid, 2013, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Nr. 20 Freedom of Contract and the New Right — 1988 års Casselföreläsning
Atiyah Patrick Selim
Jure, Förmögenhetsrätt
35 sid, 1989, Pris: 61 SEK exkl. moms   

Nr. 67 Studieavbrotts- och verksamhetsundersökning — En undersökning av juristlinjen vid Stockholms universitet
Aurell Johanna
Jure, Övrigt
88 sid, 2001, Pris: 211 SEK exkl. moms   

Nr. 25 Brottsprovokation
Axberger Hans-Gunnar
Jure, Straffrätt
76 sid, 1989  SLUT på förlag

Nr. 70 European Law in Sweden — Its Implementation and Role in Market and Consumer Law
Bernitz Ulf
Jure, EU-rätt
300 sid, 2002, Pris: 460 SEK exkl. moms   

Nr. 59 Konkurrens på reglerade marknader — Hur långt kan konkurrenslagen tillämpas?
Bernitz Ulf, Edwardsson Eva
Jure, Marknadsrätt
294 sid, 1999, Pris: 418 SEK exkl. moms   

Nr. 49 Principles of Justice and the European Union — Proceedings of the COST A7 seminar, Stockholm, February, 17 and 18, 1995
Bernitz Ulf, Hallström Pär
Jure, EU-rätt
219 sid, 1996, Pris: 299 SEK exkl. moms   

Nr. 39 EES-avtalet i svensk rätt — Arbetsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt och medierätt : EES-avtalets bakgrund, utformning och tolkning : betydelsen av EG-domstolens praxis
Bernitz Ulf, Rosén Jan
Jure, EU-rätt, Arbetsrätt, Immaterialrätt
197 sid, 1993, Pris: 424 SEK exkl. moms   

Nr. 48 Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa
Bernitz Ulf, Wiklund Ola
Jure, EU-rätt
248 sid, 1996, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Nr. 22 Öppna föreläsningar i juridik — höstterminen 1988-1989
Bjerkén Torsten
Jure, Allmänna verk och samlingsverk
103 sid, 1989, Pris: 128 SEK exkl. moms   

Nr. 16 Allmänna handlingar
Bohlin Alf
Jure, Offentlig rätt
369 sid, 1988  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 1 av 4

  © 2017 Jure AB