Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 31 Realizing the single software market — cross-national validity of software license agreements
Leidö Jan
Iustus, Immaterialrätt, IT-rätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 627 sid, 2014, Pris: 630 SEK exkl. moms   

Nr. 30 Rättsliga åtgärder mot människohandel — att skydda offer eller möta hot
Åström Karin
Iustus, Straffrätt, Internationell rätt
Inbunden, 348 sid, 2014, Pris: 455 SEK exkl. moms   

Nr. 29 För din och andras säkerhet — konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel
Naarttijärvi Markus
Iustus, Offentlig rätt
567 sid, 2013, Pris: 630 SEK exkl. moms   

Nr. 28 Brottsoffer i rättskedjan
Enarsson Therese
Iustus, Straffrätt, Kriminologi
Inbunden, 258 sid, 2013, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Nr. 27 Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård — ett skydd för patientens personliga integritet
Sandén Ulrika
Iustus, Offentlig rätt
Inbunden, 389 sid, 2012  SLUT på förlag

Nr. 26 Festskrift till Pär Hallström — Volume in honor of Pär Hallström
Iustus, Festskrifter, EU-rätt, Internationell rätt
371 sid, 2012, Pris: 525 SEK exkl. moms   

Nr. 25 Tillgången till handlingar för brottsutredare
Hjertstedt Mattias
Iustus, Processrätt, Straffrätt
Inbunden, 634 sid, 2011, Pris: 726 SEK exkl. moms   

Nr. 24 Åklagaren som grindvakt — en rättsvetenskaplig studie av åklagarens befogenheter vid utredning och åtal av brott
Landström Lena
Iustus, Processrätt
Inbunden, 316 sid, 2011, Pris: 425 SEK exkl. moms   

Nr. 23 Den nordiska välfärden och marknaden — nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext
Madell Tom, Bekkedal Tarjei, Neergaard Ulla B
Iustus, EU-rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 400 sid, 2011, Pris: 525 SEK exkl. moms   

Nr. 22 Offentlig-privat samverkan — Rättsliga förutsättningar och utmaningar
Madell Tom-Erik, Indén Tobias
Umeå universitet, Offentlig rätt, Marknadsrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 275 sid, 2010  SLUT på förlag

Nr. 21 Rule of law promotion — global perspectives, local applications
Bergling Per, Ederlöf Jenny , Taylor Veronica L.
Umeå universitet, Internationell rätt
Inbunden, 377 sid, 2009, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Nr. 20 Vem dömer i gråzonen? — Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt
Södergren Patrik
Iustus, Processrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 644 sid, 2009, Pris: 669 SEK exkl. moms   

Nr. 19 Kommunen som konkurrent — Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar
Indén Tobias
Umeå universitet, Offentlig rätt, Marknadsrätt
Inbunden, 416 sid, 2008, Pris: 487 SEK exkl. moms   

Nr. 18 Social Security for Solo Mothers in Swedish and EU law
Wennberg Lena
Umeå universitet, Familjerätt, Offentlig rätt
Inbunden, 407 sid, 2008, Pris: 517 SEK exkl. moms   

Nr. 11 Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU
Ingmanson Staffan
Umeå universitet, EU-rätt, Offentlig rätt, Arbetsrätt
330 sid, 2005, Pris: 472 SEK exkl. moms   

Nr. 10 Miljökonsekvensbedömningar som rättsligt verktyg för hållbar utveckling
Hörnberg Lindgren Christina
Umeå universitet, Miljörätt
301 sid, 2005, Pris: 472 SEK exkl. moms   

Nr. 7 Tolkning av testamente
Boström Viola
Umeå universitet, Familjerätt
349 sid, 2003  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB