Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 28 Swedish Maritime Code
Tiberg Hugo, Schelin Johan
Poseidon, Sjö- och transporträtt, Sjöfart
287 sid, 6 uppl, 2018  SLUT på förlag

Nr. 27 Sjörättsliga landmärken
Schelin Johan
Poseidon, Sjö- och transporträtt
93 sid, 2018, Pris: 561 SEK exkl. moms   

Nr. 26 Tiberg & Schelin On Maritime & Transport Law
Tiberg Hugo, Schelin Johan
Poseidon, Sjö- och transporträtt, Sjöfart
217 sid, 5 uppl, 2016  SLUT på förlag

Nr. 25 Lastskadeansvaret — en studie av fraktförarens ansvar enligt lagen om inrikes vägtransporter
Schelin Johan
Poseidon, Sjö- och transporträtt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 195 sid, 2015, Pris: 973 SEK exkl. moms   

Nr. 23 Lastskadekravet — En studie av reklamations- och preskriptionsreglerna i lagen om inrikes vägtransporter
Schelin Johan
Jure, Sjö- och transporträtt, Skadeståndsrätt
75 sid, 2001, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Nr. 21 Två uppsatser i lufträtt — I Internationell lufttransport, II Försäkring av flygplan
Lundberg Henrik, Larsson Charlotte
Jure, Sjö- och transporträtt, Försäkringsrätt
138 sid, 2001, Pris: 264 SEK exkl. moms   

Nr. 20 Last och ersättning — en studie av fraktförarens rätt att begränsa ersättningen för lastskador vid inrikes vägtransporter
Schelin Johan
Jure, Sjö- och transporträtt, Skadeståndsrätt
73 sid, 2000, Pris: 198 SEK exkl. moms   

Nr. 19 Godtrosförvärv av stöldgods
Thorsell Peter
Jure, Förmögenhetsrätt, Straffrätt
96 sid, 1997, Pris: 198 SEK exkl. moms   

Nr. 18 Taxerad polis vid fartygsförsäkring — övervärdering och bedrägeri
Jerlardtz Camilla
Jure, Sjö- och transporträtt, Försäkringsrätt
86 sid, 1996, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 17 Passagerarbefordringsrätt — en nordisk översikt
Beijer Anders
Jure, Sjö- och transporträtt
146 sid, 1995, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Nr. 15 Trånga farleder
Lennse Johan
Jure, Sjö- och transporträtt
103 sid, 1994, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 14 Deviation vid godsbefordring till sjöss
Brinck Johan
Jure, Sjö- och transporträtt
75 sid, 1994, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 12 Ansvar för oljeskador i USA — ansvarig part enligt OPA 90
Lindgren Rickard
Jure, Sjö- och transporträtt
57 sid, 1993, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 11 Ship masters — law and practice as presented at the Träskö-Storö seminar of the Axel Ax:son Johnson Institute of Maritime Law
Tiberg Hugo
Jure, Sjö- och transporträtt
77 sid, 1991, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 10 A study of bills of lading fraud
Holmberg Gunilla
Jure, Sjö- och transporträtt
124 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 9 Säljarens garantiansvar enligt Sweboat 74 — en översikt av Allmänna reklamationsnämndens praxis
Andersson Annika
Jure, Sjö- och transporträtt
70 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 8 Svensk sjörätt — fartyget
Tiberg Hugo
Jure, Sjö- och transporträtt
68 sid, 1989, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 7 Pollution of the Baltic Sea — a two-day seminar on legal problems concerned with pollution
Jure, Sjö- och transporträtt
98 sid, 1988, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 6 Ferry transportation — A Polish-Swedish Colloquium
Jure, Sjö- och transporträtt
167 sid, 1986, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 3 Riskskydd för gods under sjötransport
Steberg Annika
Jure, Sjö- och transporträtt
217 sid, 1978  SLUT på förlag

Shipping & Environment — A Legal Perspective
Schelin Johan
Poseidon, Sjö- och transporträtt, Internationell rätt, Miljörätt
122 sid, 2014, Pris: 230 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB