New Horizons in Competition Law and Economics series

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Market Definition in EU Competition Law
Ferro Miguel S.
Edward Elgar, Marknadsrätt, EU-rätt
384 sid, 2019, Pris: 1330 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB