TemaNord

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 2002:538 TemaNord 2002:538 Äktenskapsrätten och succesionsrätten i de fem nordiska länderna — Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering
Agell Anders, Lødrup Peter
Nordiska Ministerrådet, Familjerätt
55 sid, 2002, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Nr. 2000:582 TemaNord 2000:582 Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv
Bernitz Ulf
Nordiska Ministerrådet, Marknadsrätt
127 sid, 2000, Pris: 159 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB