Prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter
� infrastruktur för hållbar tillväxt
   
 
Titel:Prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter � infrastruktur för hållbar tillväxt
Utgivningsår:2008
Omfång:231 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809035
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:35
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktning av åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2010-2021. I propositionen finns förslag till ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut.
 
  © 2017 Jure AB