Prop. 2009/10:28 Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter
   
 
Titel:Prop. 2009/10:28 Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter
Utgivningsår:2009
Omfång:77 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910028
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:28
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 37 SEK exkl. moms

 

I denna proposition presenteras några ändringar i det svenska regelverket som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Direktivet avser den handelsperiod som börjar 2013. I propositionen behandlas huvudsakligen ändringar som behöver göras redan nu. Ytterligare författningsändringar kommer att bli nödvändiga och kommer att behandlas i ett senare ärende.
 
  © 2017 Jure AB