Prop. 2009/10:173 Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar
   
 
Titel:Prop. 2009/10:173 Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar
Utgivningsår:2010
Omfång:265 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910173
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:173
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt , Skadeståndsrätt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

Nya regler om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Förslag om att Sverige tillträder 2004 års ändringsprotokoll till Paris- och tilläggskonventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område. Protokollet behandlar ansvaret för skador vid radiologiska olyckor.
Innehavare av kärnkraftsreaktorer ska finansiera ansvaret upp till 1200 miljoner euro. För andra kärntekniska anläggningar begränsas skadeståndet till 700 miljoner euro.
Förslaget medför att atomansvarighetslagen (1968:45) ersätts av en ny lag som träder i kraft efter senare beslut av regeringen.
 
  © 2017 Jure AB