Prop. 2010/11:118 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
   
 
Titel:Prop. 2010/11:118 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Utgivningsår:2011
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011118
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:118
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 37 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Lagen avser att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. I den nya lagen föreslås att upphandlande myndigheter och enheter vid köp och leasing av bilar ska beakta den energi- och miljöpåverkan som är kopplad till driften under hela användningstiden. Energi- och miljöpåverkan kan ges ett värde i pengar som tas med vid utvärderingen av anbuden. Om denna metod används ska beräkningen av kostnaderna, som är kopplade till fordonets livslängd, följa de regler som anges i direktivet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB