Polisdatalagen
� En kommentar
   
 
Författare:Nebelius Lüning Monica , Sandén Hans-Olof
Titel:Polisdatalagen � En kommentar
Utgivningsår:2016
Omfång:208 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139114949
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Inom Polismyndigheten behandlas ett stort antal personuppgifter och myndighetens uppdrag innebär att uppgifterna i sig många gånger är att beteckna som känsliga. Personuppgifter behandlas såväl i underrättelse- som utredningsarbete, men också i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Polisdatalagen påverkar till följd av det, direkt eller indirekt, hela den verksamhet som Polismyndigheten ansvarar för. I kommentaren samlas uttalanden i förarbetena, redogörelser för domstolsavgöranden samt redogörelser för tillsynsmyndigheternas uttalanden och beslut. Kommentaren innehåller också konkreta exempel hämtade från verksamheten för att illustrera hur lagen bör tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB