Viteslagstiftningen
� En kommentar
   
 
Författare:Lavin Rune
Titel:Viteslagstiftningen � En kommentar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:247 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139020028
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 796 SEK exkl. moms

 

I boken kommenteras viteslagen samt vad gäller utdömt vite bötesverkställighetslagen. Författaren fyller ut många av de luckor som finns i de offentliga förarbetena samt förtydligar och vidareutvecklar de resonemang som förs där. Här finns även hänvisningar till rättspraxis och rättsvetenskapliga undersökningar. Denna tredje upplaga har uppdaterats, främst i fråga om ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.
 
  © 2017 Jure AB