Förundersökningskungörelsen
� En kommentar
   
 
Författare: Ingelström Jessica , Nebelius Lüning Monica , Sandén Hans-Olof
Titel:Förundersökningskungörelsen � En kommentar
Utgivningsår:2017
Omfång:147 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139020219
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 395 SEK exkl. moms

 

Förundersökningen är en central del av brottsbekämpningen. Det är under denna som det ska klarläggas vad som faktiskt har hänt. Olika perspektiv ska föras fram och jämföras med varandra, bevis ska samlas in och beslut ska fattas. Många åtgärder som vidtas inom ramen för en förundersökning påverkar den enskildes integritet varför det är viktigt att det finns tydliga regler för vad myndigheterna får göra. Sådana bestämmelser finns främst i rättegångsbalken men även i förundersökningskungörelsen.

Det finns mängder med olika bestämmelser, föreskrifter, uttalanden och handböcker som alla avhandlar brottmålsprocessen och som kan förtydliga hur förundersökningskungörelsen ska tolkas och tillämpas. Detta har i denna lagkommentar förenats med konkreta erfarenheter för att göra det enklare för den som arbetar med förundersökningar. Avsikten är att kommentaren ska vara lätt att ta till sig och ge möjlighet att snabbt finna svar på de frågor som uppkommer i vardagen.
 
  © 2017 Jure AB