Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m.
� En kommentar
   
 
Författare:Öman Sören
Titel:Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. � En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:930 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023814
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 1512 SEK exkl. moms

 

Detta är en omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Första upplagan av kommentaren utsågs 2020 till årets verk av Norstedts Juridik. I denna andra upplaga har bl.a. ny praxis och nya riktlinjer beaktats.
 
  © 2017 Jure AB