Lagen om framtidsfullmakter
� En kommentar m.m.
   
 
Författare:Westman Per
Titel:Lagen om framtidsfullmakter � En kommentar m.m.
Utgivningsår:2021
Omfång:278 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020820
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Familjerätt , Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 574 SEK exkl. moms

 

Kommentaren behandlar lagen (2017:310) om framtidsfullmakter (FFL). Lagen kommenteras paragrafvis med utförliga hänvisningar till praxis och doktrin och med internationella utblickar. I kommentaren finns en ingående framställning av bakgrunden till den europeiska och svenska rättsutvecklingen på området. Boken innehåller också en genomgång av allmänna ämnen av stor betydelse för förståelsen av framtidsfullmakter, såsom ogiltighet, upphörande och tolkning. I kommentaren beaktas såväl den behovsrättsliga som den fullmaktsrättsliga aspekten av framtidsfullmakter med ingående hänvisningar till avtalsrättsliga regler och fullmaktsjuridiken. Boken är den första egentliga lagkommentaren om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakter är ett privat alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan man i förväg planera för den tid då man inte längre kan ha hand om sina angelägenheter. Framtidsfullmakter är därmed en del i ett ökat självbestämmande för enskilda. Sedan FFL trädde i kraft 2017 har rådgivning om och upprättande av framtidsfullmakter etablerat sig som ett ofta efterfrågat inslag i enskildas planering av framtiden.

Boken riktar sig till advokater och andra praktiskt verksamma jurister som erbjuder rådgivning om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet. Den riktar sig också till domstolar, överförmyndare och andra myndigheter som i sin rättstillämpning har att bedöma framtidsfullmakter.
 
  © 2017 Jure AB