Säkerhetsskyddslagen (NY TITEL)
� En kommentar
   
 
Författare:Waern Martin , Degerfeldt Emma , Leeman Dan
Titel:Säkerhetsskyddslagen (NY TITEL) � En kommentar
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under oktober 2022.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027386
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt

Preliminärt pris: 581 SEK exkl. moms

 

Kommentar till en ny lag som ska svara mot de förändrade kraven, internationellt och nationellt, på säkerhetsskyddet, bl.a inom informationsteknikområdet. Bakgrunden är en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att en säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi. Lagen ska medge ett nyanserat säkerhetsskydd som bygger på fyra informations-säkerhetsklasser av internationell modell.
 
  © 2017 Jure AB