Vapenlagen
� En kommentar
   
 
Författare:Landgren Fredrik , Åberg Kazimir
Titel:Vapenlagen � En kommentar
Utgivningsår:2023
Omfång:418 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026464
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 843 SEK exkl. moms

 

I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en heltäckande genomgång av regleringen av civila skjutvapen.

I den här nya upplagan har hänsyn tagits till rättsutvecklingen fram till och med år 2021.
 
  © 2017 Jure AB