Prop. 2005/06:183 Finansiering av kärnavfallets slutförvaring
   
 
Titel:Prop. 2005/06:183 Finansiering av kärnavfallets slutförvaring
Anmärkning:Se SOU 2004:125 och SOU 2003:128.
Utgivningsår:2006
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506183
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:183
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB