Prop. 2005/06:184 Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan
   
 
Titel:Prop. 2005/06:184 Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan
Anmärkning:Se direktiv 2004/101/EG.
Utgivningsår:2006
Omfång:170 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506184
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:184
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB