Nyutkommen litteratur 010901-010930

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

Air Transport Liberalisation in the European Community 1987-1992 — A Case of Integration
Travis Robin
Uppsala universitet, Statsvetenskap och politik, EU-rätt, Marknadsrätt
176 sid, 2001, Pris: 174 SEK exkl. moms   

Arbete utomlands — en handbok 2001
Helle Hilkka, von Platen Håkan, Ragnar Bo
PTK, Allmänna verk och samlingsverk, Arbetsrätt
304 sid, 4 uppl, 2001  SLUT på förlag

Artikelsamling 2000
Svensk IdrottsJuridisk Förening, Allmänna verk och samlingsverk
181 sid, 2001, Pris: 156 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:10 Brottsutvecklingen i Sverige 1998-2000
BRÅ, Kriminologi
254 sid, 2001, Pris: 246 SEK exkl. moms   

Danske Love 2001 — Juristforbundets lovsamling
DJØF, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 1364 sid, 18 uppl, 2001, Pris: 881 SEK exkl. moms   

Extinctive Prescription and Applicable Law in Interstate Arbitration
Hobér Kaj
Iustus, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 459 sid, 2001, Pris: 507 SEK exkl. moms   

Festskrift til Jørgen Dalberg-Larsen på 60 års-dagen 19. september 2000 — Lovens liv
DJØF, Festskrifter
408 sid, 2000, Pris: 499 SEK exkl. moms   

Immaterialret og IT
Riis Thomas
DJØF, Immaterialrätt, IT-rätt
232 sid, 2001, Pris: 285 SEK exkl. moms   

International Accounting Standards Explained
Wiley, Ekonomi
473 sid, 2000, Pris: 654 SEK exkl. moms   

Internet Ret
Stoltze Lars
Nyt Juridisk Forlag, IT-rätt
330 sid, 2001, Pris: 599 SEK exkl. moms   

Konkurrenceloven — Med kommentarer
Levinsen Kirsten
DJØF, Marknadsrätt
Inbunden, 761 sid, 2 uppl, 2001, Pris: 1486 SEK exkl. moms   

Laerebog i arbejdsret
Nielsen Ruth
DJØF, Arbetsrätt
488 sid, 8 uppl, 2001, Pris: 697 SEK exkl. moms   

Legal Aspects of Electronic Commerce
Fejø Jens, Nielsen Ruth, Riis Thomas
DJØF, IT-rätt, Förmögenhetsrätt
194 sid, 2001  SLUT på förlag

Miljöbalkens återverkningar
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Miljörätt, Fastighetsrätt
232 sid, 2001  SLUT på förlag

Missbrukare i rättsstaten — En rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare
Gustafsson Ewa
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
671 sid, 2001  SLUT på förlag

Moms i praktiken — en praktisk vägledning
Thunberg Björn
Industrilitteratur, Skatterätt
282 sid, 2001, Pris: 466 SEK exkl. moms   

Prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m.
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
192 sid, 2001, Pris: 106 SEK exkl. moms   

Rättsfall med anknytning till Bryssel- och Luganokonventionen IX — Rättsfall från EG-domstolen m.fl.
Domstolsverket, Internationell privat- och processrätt, EU-rätt
33 sid, 9 uppl, 2000, Pris: 139 SEK exkl. moms   

SOU 2001:67 Enskild eller allmän väg?
Fritzes, Fastighetsrätt
119 sid, 2001, Pris: 157 SEK exkl. moms   

SOU 2001:72 Barnmisshandel — Att förebygga och åtgärda
Fritzes, Straffrätt, Offentlig rätt
420 sid, 2001, Pris: 243 SEK exkl. moms   

SOU 2001:72 Barnmisshandel - Bilagedel — Att förebygga och åtgärda
Fritzes, Straffrätt, Offentlig rätt
208 sid, 2001, Pris: 175 SEK exkl. moms   

Stoppningsrätt under godstransport
Johansson Svante O.
Norstedts Juridik, Sjö- och transporträtt, Förmögenhetsrätt
519 sid, 2001, Pris: 1920 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB