Statsvetenskap och politik

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 13 av 20

Den problematiska tryggheten — välfärdsstaten under tre decennier
Södersten Bo
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
207 sid, 2006, Pris: 263 SEK exkl. moms   

SOU 2006:53 Partierna nominerar — Exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation
Fritzes, Statsvetenskap och politik
247 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:52 Diskrimineringens retorik — En studie av svenska valrörelser 1988-2002
Fritzes, Statsvetenskap och politik
207 sid, 2006, Pris: 205 SEK exkl. moms   

I linje med partiet? — Maktspel och lojalitet i den svenska riksdagen
Davidsson Lars
SNS, Statsvetenskap och politik
342 sid, 2006, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Regionernas Europa
Karlsson Ingmar
SNS, Statsvetenskap och politik
94 sid, 2006, Pris: 91 SEK exkl. moms   

Den ensamme bowlaren — Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse
Putnam Robert D.
SNS, Statsvetenskap och politik
591 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2005/06:102 Utveckling inom den kommunala sektorn
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
129 sid, 2006, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Tid för barn? — En analys av samhällets omsorg om de yngsta
Kågeson Per
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
292 sid, 2 uppl, 2006  SLUT på förlag

Regeringens skrivelse 2005/06:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2005
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
38 sid, 2006, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Dynamic Innovation Systems in the Nordic Countries? - Volume 2 — Denmark, Finland, Iceland, Norway & Sweden
Gergils Håkan
SNS, Statsvetenskap och politik
424 sid, 2006, Pris: 430 SEK exkl. moms   

Dynamiska innovationssystem i Norden? - Volym 2 — Danmark, Finland, Island, Norge & Sverige
Gergils Håkan
SNS, Statsvetenskap och politik
376 sid, 2006, Pris: 406 SEK exkl. moms   

Europaperspektiv 2006 - En gränslös europeisk arbetsmarknad?
Gustavsson Sverker, Oxelheim Lars, Wahl Nils
Santérus, EU-rätt, Arbetsrätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 255 sid, 2006, Pris: 248 SEK exkl. moms   

De politiska idéernas historia
Malnes Raino, Midgaard Knut
Studentlitteratur, Statsvetenskap och politik
396 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 371 SEK exkl. moms   

Kommunalpolitik
Petersson Olof
Norstedts Juridik, Statsvetenskap och politik
250 sid, 5 uppl, 2006, Pris: 458 SEK exkl. moms   

The European Voter — A Comparative Study of Modern Democracies
Thomassen Jacques
Oxford University Press, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 347 sid, 2005, Pris: 799 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2005/06:57 En svensk Asienpolitik
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
139 sid, 2005, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2005:112 Demokrati på svenska? — Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande
Fritzes, Statsvetenskap och politik
301 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

Vad kan vi lära av kraschen? — Bank- och fastighetskrisen 1990-1993
Sandberg Nils-Eric, Fagerfjäll Ronald, Lundström Stellan, Pettersson Karl-Henrik, Söderström Hans Tson, Åsbrink Erik
SNS, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 229 sid, 2005  SLUT på förlag

Dynamic Innovation Systems in the Nordic Countries? - Volume 1 — A Summary Analysis and Assessment
Gergils Håkan
SNS, Statsvetenskap och politik
116 sid, 2005, Pris: 279 SEK exkl. moms   

Dynamiska innovationssystem i Norden? - Volym 1 — Sammanfattande analys och bedömning
Gergils Håkan
SNS, Statsvetenskap och politik
107 sid, 2005, Pris: 279 SEK exkl. moms   

Statsvetenskap som yrke
Goldmann Kjell
Studentlitteratur, Statsvetenskap och politik
195 sid, 2005, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Den synliga handen — Nation, stat och det industriella bygget
Magnusson Lars
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
Inbunden, 207 sid, 2005  SLUT på förlag

Gatupolitikens lagar — juridisk handbok för politiska aktivister
Federativs förlag, Statsvetenskap och politik, Straffrätt
192 sid, 2005, Pris: 90 SEK exkl. moms   

EU och Sverige — ett sammanlänkat statsskick
Blomgren Magnus, Bergman Torbjörn
Liber, Statsvetenskap och politik, EU-rätt
197 sid, 2005  SLUT på förlag

Göran Persson och hans värld
Svenning Olle
Norstedts, Biografier och memoarer, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 371 sid, 2005  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 13 av 20

  © 2017 Jure AB