Statsvetenskap och politik

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 15 av 20

Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991
Kronvall Olof, Petersson Magnus
Santérus, Statsvetenskap och politik
214 sid, 2005, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Den globala kapitalismen - och det nya motståndet
Lindberg Ingemar
Atlas, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 207 sid, 2005, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nordisk politik
Petersson Olof
Norstedts Juridik, Statsvetenskap och politik, Internationell rätt
212 sid, 6 uppl, 2005, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Svensk politisk historia 1809-1975
Möller Tommy
Studentlitteratur, Statsvetenskap och politik
256 sid, 2 uppl, 2005  SLUT på förlag

Rättsstaten — Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik
Petersson Olof
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Statsvetenskap och politik
126 sid, 2 uppl, 2005  SLUT på förlag

Europaperspektiv 2005 - Lissabonstrategin i halvtid — årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
Gustavsson Sverker, Oxelheim Lars, Wahl Nils
Santérus, EU-rätt, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
Inbunden, 256 sid, 2005, Pris: 247 SEK exkl. moms   

De Facto States — The Quest For Sovereignty
Bahcheli Tozun, Bartman Barry, Srebrnik Henry
Routledge, Statsvetenskap och politik, Internationell rätt
Inbunden, 273 sid, 2004, Pris: 1043 SEK exkl. moms   

Kampen om euron
Oscarsson Henrik, Holmberg Sören
Göteborgs universitet, Statsvetenskap och politik
485 sid, 2004, Pris: 472 SEK exkl. moms   

Vem är feminist? — Om politiska könsideologier i svensk kommunalpolitik
Gustafsson Anette
Göteborgs universitet, Statsvetenskap och politik
229 sid, 2004, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Politikens ramar och aktörer — Femton uppsatser om vårt politiska system tillägnade Ingvar Carlsson
Hjalmarsson & Högberg, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 240 sid, 2004, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Tudelad trots allt — dualismens överlevnad i den svenska staten 1718-1987
Andersson Catrin
Stockholms universitet, Statsvetenskap och politik
243 sid, 2004  SLUT på förlag

Det nya företagets samhälle — Om företag och politik i 2000-talets samhälle
Pettersson Karl-Henrik
SNS, Statsvetenskap och politik
306 sid, 2004, Pris: 294 SEK exkl. moms   

Europeiska unionens nya stater — Liten bok om EU:s nya medlemmar
Levinsson Claes, Svanberg Ingvar
SNS, Statsvetenskap och politik, EU-rätt
Inbunden, 243 sid, 2004, Pris: 224 SEK exkl. moms   

Mellanöstern efter kriget i Irak — Demokratisering med förhinder?
Norell Magnus
SNS, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 143 sid, 2004, Pris: 209 SEK exkl. moms   

AP-fonden, "bromsen" och din pension
Scherman Karl Gustaf
Jure, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
137 sid, 2004, Pris: 159 SEK exkl. moms   

Federalism
Petersson Olof
SNS, Statsvetenskap och politik
96 sid, 2004  SLUT på förlag

De politiska partiernas rättspolitik
Persson Åsa
Iustus, Statsvetenskap och politik
339 sid, 2004, Pris: 944 SEK exkl. moms   

Partier och ansvar
Bengtsson Åsa, Grönlund Kimmo
SNS, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt
312 sid, 2004, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Historisk brytpunkt i Europa — EU:s utvidgning
Bengtsson Rickard
SNS, Statsvetenskap och politik, EU-rätt
160 sid, 2004, Pris: 196 SEK exkl. moms   

De politiska spelreglernas betydelse — Fyra studier i författningspolitik
Petersson Olof
SNS, Statsvetenskap och politik
122 sid, 2004, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Demokratirådets rapport 2004 - Demokratins grundlag
Petersson Olof
SNS, Statsvetenskap och politik
164 sid, 2004, Pris: 212 SEK exkl. moms   

Folkens Europa — eller varför är det så svårt att älska EU?
Färm Göran, Wallström Margot
Hjalmarsson & Högberg, Statsvetenskap och politik
222 sid, 2004, Pris: 196 SEK exkl. moms   

I väntan på asyl — retorik och praktik i svensk flyktingpolitik
Norström Eva
Boréa, Statsvetenskap och politik
331 sid, 2004, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Kammare, kommuner och kabinett
Davidsson Lars
SNS, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt
222 sid, 2004, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Socialismens liv efter döden
Gustavsson Klas
Atlas, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 247 sid, 2004, Pris: 176 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 15 av 20

  © 2017 Jure AB