Allmänna verk och samlingsverk

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 17 av 30

Norsk Lovkommentar 2008
Lødrup Peter, Kaasen Knut, Tjomsland Steinar
Gyldendal Akademisk, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 4470 sid, 2008  SLUT på förlag

Artikelsamling 2008
Svensk IdrottsJuridisk Förening, Allmänna verk och samlingsverk
324 sid, 2008, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Ny juridik 4:2008
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
95 sid, 2008, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet Jubileumshäfte 2007
Jure, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 250 sid, 2008, Pris: 250 SEK exkl. moms   

JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2008/09
Riksdagen, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
Inbunden, 684 sid, 2008, Pris: 353 SEK exkl. moms   

Ny juridik 3:2008
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
95 sid, 2008, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok I
Schultz Mårten
Stockholm Centre for Commercial Law, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
226 sid, 2008, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Affärsjuridiska uppsatser 2007
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk
251 sid, 2008, Pris: 722 SEK exkl. moms   

Nordic Statistical Yearbook 2008 — Nordisk statistisk årsbok 2008
Nordiska Ministerrådet, Allmänna verk och samlingsverk
144 sid, 46 uppl, 2008, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Forhandlingene ved Det 38. nordiske juristm­øde — i København 21.-23. august 2008
Den danske Styrelse, Allmänna verk och samlingsverk
516 sid, 2008, Pris: 338 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 53 — Law and Society
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
Inbunden, 449 sid, 2008, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Lagtextsamling i affärsjuridik
Falk Jan-Erik
Jure, Allmänna verk och samlingsverk
200 sid, 4 uppl, 2008  SLUT på förlag

SCB Tabeller över Sveriges befolkning 2007
Statistiska centralbyrån, Allmänna verk och samlingsverk
444 sid, 2008, Pris: 274 SEK exkl. moms   

Finlands statskalender 2008
Helsingfors universitet, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 1232 sid, 198 uppl, 2008, Pris: 1359 SEK exkl. moms   

Bankplatser i Sverige - Maj 2008
Svenska Bankföreningen, Allmänna verk och samlingsverk
205 sid, 2008  SLUT på förlag

Ny juridik 2:2008
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
95 sid, 2008, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Pointlex Legala affärer - nummer 4/2008
PointLex, Allmänna verk och samlingsverk
38 sid, 2008, Pris: 94 SEK exkl. moms   

Styrelser och revisorer i Sveriges Börsföretag 2008-2009
Fristedt Daniel, Sundqvist Sven-Ivan
SIS Ägarservice AB, Allmänna verk och samlingsverk, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt
148 sid, 2008, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Affärsjuridik för småföretagare
Brorsson Magnus
Bokförlaget Redaktionen, Allmänna verk och samlingsverk
124 sid, 2008  SLUT på förlag

Pointlex Legala affärer - nummer 3/2008
PointLex, Allmänna verk och samlingsverk
38 sid, 2008, Pris: 94 SEK exkl. moms   

Kommittédirektiv 2007 — Årsbok
Fritzes, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
1176 sid, 2008, Pris: 245 SEK exkl. moms   

Förteckning över advokater och advokatbyråer m.m. 2008 — Jämte stadgar och regler för advokatverksamhet
Sveriges Advokatsamfund, Allmänna verk och samlingsverk
996 sid, 2008, Pris: 495 SEK exkl. moms   

Ny juridik 1:2008
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
111 sid, 2008, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Sveriges skeppslista 2008
Sjöfartsverket, Allmänna verk och samlingsverk, Sjöfart
1120 sid, 2008, Pris: 687 SEK exkl. moms   

Svensk författningssamling 2007 — Inbunden årgång
Thomson Fakta, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 3123 sid, 2008, Pris: 641 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 17 av 30

  © 2017 Jure AB