Allmänna verk och samlingsverk

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 20 av 30

Dagligvaruhandelns Juridik 2006
Rindås Torbjörn
JURIS - Juridisk Informationsservice, Allmänna verk och samlingsverk
522 sid, 2006, Pris: 840 SEK exkl. moms   

JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2006/07
Riksdagen, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
Inbunden, 631 sid, 2006, Pris: 348 SEK exkl. moms   

Ny juridik 3:2006
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
87 sid, 2006, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Affärsjuridiska uppsatser 2005 — Vingestipendiet
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 244 sid, 2006, Pris: 361 SEK exkl. moms   

Nordic Statistical Yearbook 2006 — Nordisk statistisk årsbok 2006
Nordiska Ministerrådet, Allmänna verk och samlingsverk
348 sid, 44 uppl, 2006, Pris: 396 SEK exkl. moms   

Successful Legal Writing
Higgins Edwina, Tatham Laura
Sweet & Maxwell, Allmänna verk och samlingsverk
193 sid, 2006, Pris: 216 SEK exkl. moms   

Dom domare domstol — roligt och lätt om lag och rätt
Blomquist Lena
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt, Straffrätt
47 sid, 2006, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Skånska hovrättens yngreförening 100 år — Några uppsatser till ett jubileum
Jure, Festskrifter, Allmänna verk och samlingsverk
202 sid, 2006, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Svensk försäkringsårsbok 2006 — 90 år 1916-2006
Svenska Försäkringsföreningen, Försäkringsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
504 sid, 2006, Pris: 629 SEK exkl. moms   

Pensionshandboken — Om att planera sin framtida inkomst
Fornell Dorothea
Informationsförlaget, Allmänna verk och samlingsverk, Försäkringsrätt
Inbunden, 105 sid, 2006, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Att vinna eller förlora i tvistemål — Om civilprocessen för var och en
Arwidson Thorulf
Informationsförlaget, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt
Inbunden, 160 sid, 2006, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Tentakompendium Juridisk Översiktskurs — Stockholms universitet - höstterminen 2006
Juridisk fakultetslitteratur, Allmänna verk och samlingsverk
114 sid, 2006, Pris: 104 SEK exkl. moms   

NJA II 2005
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 682 sid, 2006, Pris: 1781 SEK exkl. moms   

NJA I 2005
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 955 sid, 2006, Pris: 3795 SEK exkl. moms   

Ny juridik 2:2006
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
79 sid, 2006, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Revisorsnämndens praxis 2005 — med referat av och hänvisningar till domstolsavgöranden
Diamant Adam
Iustus, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Allmänna verk och samlingsverk
286 sid, 2006  SLUT på förlag

Medieguiden 2006
Observer, Allmänna verk och samlingsverk
1000 sid, 2006  SLUT på förlag

Ny juridik 1:2006
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
79 sid, 2006, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Utrikeskorrespondenter verksamma i Sverige — Januari 2006
Fritzes, Allmänna verk och samlingsverk
80 sid, 2006, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 49 — A Proactive Approch
Jure, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 465 sid, 2006, Pris: 354 SEK exkl. moms   

Svensk författningssamling 2005 — Inbunden årgång
Thomson Fakta, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 2659 sid, 2006  SLUT på förlag

International Antitrust Law & Policy 2005
Hawk Barry E.
Juris Publishing, Marknadsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 660 sid, 32 uppl, 2006, Pris: 1295 SEK exkl. moms   

EG-domstolen inifrån — Uppsatser om och kring rättskipningen inom EU
Ragnemalm Hans, Melin Mats
Jure, EU-rätt, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt
Inbunden, 254 sid, 2006, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Småföretagarens handbok
Stensson Stina
Liber Ekonomi, Allmänna verk och samlingsverk, Ekonomi
Inbunden, 184 sid, 11 uppl, 2006, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 20 av 30

  © 2017 Jure AB