Allmänna verk och samlingsverk

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 11 av 30

NJA I 2012
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 2013, Pris: 2395 SEK exkl. moms   

NJA II 2012
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 2013, Pris: 2400 SEK exkl. moms   

Ny juridik 1:2013
Karnov Group, Allmänna verk och samlingsverk
117 sid, 2013, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Svensk författningssamling 2012
Karnov Group, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 1995 sid, 2013, Pris: 540 SEK exkl. moms   

Svensk Juristtidning 2012 — Inbunden årsvolym
Iustus, Periodica, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 1064 sid, 2013, Pris: 729 SEK exkl. moms   

Statistisk årsbok för Sverige 2013 — Statistical Yearbook of Sweden 2013
Statistiska centralbyrån, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 608 sid, 2013, Pris: 344 SEK exkl. moms   

JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2012/13
Riksdagen, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
Inbunden, 648 sid, 2012, Pris: 318 SEK exkl. moms   

Stroud's Judicial Dictionary of Words and Phrases
Sweet & Maxwell, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Allmänna verk och samlingsverk, Utländsk rätt
Inbunden, 8 uppl, 2012, Pris: 6552 SEK exkl. moms   

Ny juridik 4:2012
Karnov Group, Allmänna verk och samlingsverk
89 sid, 2012, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IV
Mielnicki Philip, Verständig Aron , Schultz Mårten
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
312 sid, 2012, Pris: 462 SEK exkl. moms   

Nordisk statistisk årsbok 2012 — Nordic Statistical Yearbook 2012
Nordiska Ministerrådet, Allmänna verk och samlingsverk
158 sid, 2012, Pris: 704 SEK exkl. moms   

Maktens former — Tretton essäer om politik
Ruin Olof
Hjalmarsson & Högberg, Statsvetenskap och politik, Allmänna verk och samlingsverk
203 sid, 2012, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Juss i nord: Hav, fisk og urfolk — En hyllest til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsøs 25-årsjubileum
Henriksen Tore, Øivind Ravna
Gyldendal Akademisk, Festskrifter, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 293 sid, 2012  SLUT på förlag

Ny juridik 3:2012
Karnov Group, Allmänna verk och samlingsverk
90 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Mitt liv hos fru justitia — Del I 1958-1987
Ekstedt Olle
Vinga, Allmänna verk och samlingsverk
187 sid, 2012  SLUT på förlag

Affärsjuridiska uppsatser 2012
Iustus, Förmögenhetsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
352 sid, 2012, Pris: 371 SEK exkl. moms   

An Introduction to German Law
Robbers Gerhard
Nomos, Utländsk rätt, Allmänna verk och samlingsverk
280 sid, 5 uppl, 2012, Pris: 371 SEK exkl. moms   

The Fundamentals of Swedish Law — A Guide for Foreign Lawyers and Students
Carlson Laura
Studentlitteratur, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Familjerätt
508 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 663 SEK exkl. moms   

Ny juridik 2:2012
Karnov Group, Allmänna verk och samlingsverk
94 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 57 — Commercial Law
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 349 sid, 2012, Pris: 462 SEK exkl. moms   

Svensk Juristtidning 2011 — Inbunden årsvolym
Iustus, Periodica, Allmänna verk och samlingsverk
1084 sid, 2012, Pris: 729 SEK exkl. moms   

The Constitution of Sweden — The Fundamental Laws and the Riksdag Act
Isberg Magnus
Riksdagen, Offentlig rätt, Allmänna verk och samlingsverk
296 sid, 2012, Pris: 101 SEK exkl. moms   

NJA II 2011
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 456 sid, 2012, Pris: 2135 SEK exkl. moms   

NJA I 2011
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 1054 sid, 2012, Pris: 2125 SEK exkl. moms   

HFD 2011- Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2011 — samt register 2007-2011
Domstolsverket, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt, Skatterätt
Inbunden, 867 sid, 2012  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 11 av 30

  © 2017 Jure AB