Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | Nästa
Sida 1 av 43

The Private Enforcement of Competition Law (Ny Titel)
Caro de Sousa Pedro
Oxford University Press, Marknadsrätt, Processrätt
Inbunden, 288 sid, 2024, Preliminärt pris: 2130 SEK exkl. moms   

Svensk Lag 2024
Lindblom Per Henrik, Nordback Kenneth, red.
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Inbunden, 2595 sid, 27 uppl, 2024, Pris: 1124 SEK exkl. moms   

Rättegång. Femte häftet
Ekelöf Per Olof, Bellander Henrik, Edelstam Henrik, Pauli Mikael
Norstedts Juridik, Processrätt
346 sid, 9 uppl, 2024, Pris: 532 SEK exkl. moms   

Rättegång I-V. Supplement
Ekelöf Per Olof, Bellander Henrik, Pauli Mikael
Norstedts Juridik, Processrätt
137 sid, 15 uppl, 2024, Pris: 237 SEK exkl. moms   

Bevisning i brottmål (NY UPPLAGA)
Holmgård Lars
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
2 uppl, 2024, Preliminärt pris: 850 SEK exkl. moms   

Sveriges Rikes Lag 2024 skinnband
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt, Offentlig rätt
Halvfranskt band, 4632 sid, 145 uppl, 2024, Pris: 5093 SEK exkl. moms   

The EU Law Enforcement Directive (LED) — A Commentary
Kosta Eleni , Boehm Franziska , red.
Oxford University Press, Offentlig rätt, Processrätt, EU-rätt
Inbunden, 992 sid, 2024, Pris: 3633 SEK exkl. moms   

Dispute Resolution and Conflicts of Laws (NY TITEL) — Article-by-Article Commentary
Pfeiffer Thomas , von Hein Jan, red.
Beck, Processrätt, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 1200 sid, 2024, Preliminärt pris: 3640 SEK exkl. moms   

Derains and Schwartz on ICC Arbitration (Ny upplaga)
Fry Jason, Carlevaris Andrea
Kluwer Law International, Processrätt
Inbunden, 3 uppl, 2024, Preliminärt pris: 2938 SEK exkl. moms   

Arbitrability — Fundamentals and Major Approaches
Gelinas Fabien, Bahmany Leyla
Kluwer Law International, Processrätt
Inbunden, 216 sid, 2024, Pris: 2484 SEK exkl. moms   

Hatkrim
Spurkland Kai , Kierulf Anine , Hansen Ingjerd
Gyldendal, Straffrätt, Processrätt, Utländsk rätt
495 sid, 2023, Pris: 823 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2023-24 Nr 2
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Prenumeration, 2023, Pris: 256 SEK exkl. moms   

Investment Arbitration and Climate Change
Ipp Anja, Magnusson Annette, red.
, Processrätt, Miljörätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 312 sid, 2023, Pris: 2462 SEK exkl. moms   

Studier rörande påföljdspraxis m.m. (E-BOK) — Elektronisk version December 2023
Månsson Catharina, Hansson Björn, Kezovska Gina, Borgeke Martin
Jure, Straffrätt, Processrätt, Kriminologi
E-bok, 2017 sid, 2023, Pris: 1694 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration, Volume XLVIII (2023)
Schill Stephan W, red.
Wolters Kluwer, Processrätt
Inbunden, 819 sid, 48 uppl, 2023, Pris: 4156 SEK exkl. moms   

Utsökningsbalken — En kommentar
Walin Gösta, Gregow Torkel, Millqvist Göran, Persson Annina H.
Norstedts Juridik, Insolvensrätt, Processrätt
721 sid, 6 uppl, 2023, Pris: 1393 SEK exkl. moms   

Åberopsbörda i dispositiva tvistemål — En civilprocessuell studie i anslutning till 17 kap. 3 § andra meningen RB
Hardenberger Alexander
Norstedts Juridik, Processrätt
744 sid, 2023, Pris: 1173 SEK exkl. moms   

KKO:n ratkaisut kommentein 2023:I
Talentum Media Oy, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt
Inbunden, 400 sid, 2023, Pris: 1922 SEK exkl. moms   

Högsta domstolen och enhetligheten — Om enhetlighetsargumentets betydelse för prejudikatprocessen
Jarnesand Marie
Jure, Processrätt, Rättshistoria
444 sid, 2023, Pris: 760 SEK exkl. moms   

European Rules of Civil Procedure — A Commentary on the ELI/UNIDROIT Model Rules
Stadler Astrid , Smith Vincent, Gascón Inchausti Fernando , red.
Edward Elgar, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Inbunden, 784 sid, 2023, Pris: 3946 SEK exkl. moms   

Moss, Fletcher and Isaacs on The EU Regulation on Insolvency Proceedings
Smith Tom, Isaacs Stuart, Paulus Christoph
Oxford University Press, Insolvensrätt, Processrätt, EU-rätt
Inbunden, 720 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 3780 SEK exkl. moms   

Copyright and the Court of Justice of the European Union
Rosati Eleonora
Oxford University Press, Immaterialrätt, Processrätt, EU-rätt
Inbunden, 512 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 1663 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2023-24 Nr 1
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Processrätt
263 sid, 2023, Pris: 263 SEK exkl. moms   

En bok om Högsta domstolen
Andersson Sten, Reimer Stefan, Sternberg Sofia, red.
Jure, Processrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 173 sid, 2023, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Tax Treaty Dispute Resolution — Lessons from the Law of the Sea
Matabudul Rachna
Kluwer Law International, Skatterätt, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 2023, Pris: 1082 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | Nästa
Sida 1 av 43

  © 2017 Jure AB