Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 42 av 57

Prop. 2006/07:98 Ny instansordning för PBL-ärenden
Riksdagen, Fastighetsrätt, Processrätt
13 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Investment Arbitration in Eastern Europe — In Search of a Definition of Expropriation
Hobér Kaj
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 1076 sid, 2007, Pris: 1462 SEK exkl. moms   

Civil Procedure Used for Enforcement of EC Competition Law by the English, French and German Civil Courts
Cumming George, Spitz Brad, Janal Ruth
Kluwer, Processrätt, Marknadsrätt
Inbunden, 304 sid, 2007, Pris: 1029 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration Volume XXXI - 2006
Kluwer, Processrätt
1600 sid, 31 uppl, 2007, Pris: 2302 SEK exkl. moms   

SOU 2007:7 Den nya inskrivningsmyndigheten
Fritzes, Fastighetsrätt, Processrätt
186 sid, 2007, Pris: 215 SEK exkl. moms   

SOU 2007:5 Summa summarum — en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare?
Fritzes, Straffrätt, Processrätt
298 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:6 Målsägandebiträdet. Ett aktivt stöd i rättsprocessen
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
586 sid, 2007, Pris: 586 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:35 En ny indelningsgrund för vissa domsagor
Riksdagen, Processrätt
29 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 51 — Procedural Law - Court Administrations
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt
Inbunden, 653 sid, 2007, Pris: 367 SEK exkl. moms   

Arbitration International 2007 - endast häften
Kluwer, Periodica, Processrätt
Prenumeration, 2007, Pris: 4497 SEK exkl. moms   

Handbook on Construction Arbitration and ADR
Carbonneau Thomas E., Jaeggi Jeanette A.
Juris Publishing, Processrätt, Fastighetsrätt
Inbunden, 328 sid, 2007, Pris: 794 SEK exkl. moms   

Bevisvärdering av utsagor i brottmål
Schelin Lena
Norstedts Juridik, Processrätt
Inbunden, 281 sid, 2007, Pris: 666 SEK exkl. moms   

EC Law in Judicial Review
Gordon Richard
Oxford University Press, EU-rätt, Processrätt
Inbunden, 534 sid, 2007, Pris: 1252 SEK exkl. moms   

Mekling i rettskonflikter — Rettsmekling, mekling ved advokater og mekling i forliksrådene og konfliktrådene
Austbø Anne, Engebretsen Geir
Cappelen, Processrätt
214 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 537 SEK exkl. moms   

Voldgiftsloven — med kommentarer
Högetveit Borgar
Gyldendal, Processrätt
Inbunden, 534 sid, 2006, Pris: 1264 SEK exkl. moms   

Straffprocessrätt för polisutbildningen
Helminen Klaus
Polisskolan, Processrätt
272 sid, 2006, Pris: 640 SEK exkl. moms   

Commercial Arbitration in the Arab Middle East — Sharia, Lebanon, Syria and Egypt
Saleh Samir
Hart, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 478 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 2096 SEK exkl. moms   

The Negotiator's Fieldbook — The Desk Reference for the Experienced Negotiator
Kupfer Schneider Andrea, Honeyman Christopher
American Bar Association, Processrätt
768 sid, 2006, Pris: 906 SEK exkl. moms   

Europäisches Zivilprozessrecht — Kommentar
Rauscher Thomas
Sellier, Processrätt
Inbunden, 2016 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 1934 SEK exkl. moms   

Investment Disputes under NAFTA — An Annotated Guide to NAFTA Chapter 11
Kinnear Meg N., Bjorklund Andrea K., Hannaford John F. G.
Kluwer, Processrätt
Lösblad, 2006, Pris: 2477 SEK exkl. moms   

SOU 2006:98 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.
Fritzes, Processrätt, Offentlig rätt
205 sid, 2006, Pris: 205 SEK exkl. moms   

ICSID Reports - Volume 10
Crawford James, Lee Karen , Lauterpacht Elihu
Cambridge University Press, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 620 sid, 2006, Pris: 2550 SEK exkl. moms   

The Court of Arbitration for Sport 1984-2004
Blackshaw Ian S., Siekmann Robert C.R., Soek Janwillem
Asser Press, Processrätt
Inbunden, 575 sid, 2006, Pris: 1248 SEK exkl. moms   

International Commercial Arbitration in Asia
McConnaughay Philip J., Ginsburg Thomas B.
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 546 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 1389 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 42 av 57

  © 2017 Jure AB