Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 31 av 54

International Commercial Arbitration in New York
Carter James H., Fellas John
Oxford University Press, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 724 sid, 2010, Pris: 1391 SEK exkl. moms   

Förhandsavgöranden av EU-domstolen — Svenska domstolars hållning och praxis (2010:2)
Bernitz Ulf
Svenska institutet för europapolitiska studier, EU-rätt, Processrätt
132 sid, 2010  SLUT på förlag

Liber amicarum et amicorum Karin Cornils — Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Festskrifter, Straffrätt, Processrätt
Inbunden, 557 sid, 2010, Pris: 588 SEK exkl. moms   

Prop. 2010/11:43 Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
Riksdagen, EU-rätt, Processrätt
206 sid, 2010, Pris: 121 SEK exkl. moms   

European judicial systems — Edition 2010 (data 2008) Efficiency and quality of justice
Council of Europe Publishing, Processrätt, Statsvetenskap och politik, Utländsk rätt
389 sid, 2010, Pris: 539 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration Volume XXXV- 2010
van den Berg Albert Jan
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 672 sid, 35 uppl, 2010, Pris: 2484 SEK exkl. moms   

The Freshfields Guide To Arbitration Clauses in International Contracts
Paulsson Jan, Rawding Nigel, Reed Lucy
Kluwer, Processrätt, Förmögenhetsrätt
198 sid, 3 uppl, 2010, Pris: 611 SEK exkl. moms   

Barnahusutredningen 2010
Kaldal Anna, Diesen Christian, Beije Johan, Diesen Eva F.
Jure, Straffrätt, Processrätt, Familjerätt
174 sid, 2010, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Ds 2010:39 Medling i vissa privaträttsliga tvister
Fritzes, Processrätt
148 sid, 2010, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Om prövningen av åtal för brott förövat av flera gärningsmän
Lundqvist Ulf
Iustus, Processrätt, Straffrätt
199 sid, 2010, Pris: 259 SEK exkl. moms   

International Intellectual Property Arbitration
Cook Trevor, García Alejandro
Kluwer, Immaterialrätt, Processrätt
Inbunden, 496 sid, 2010, Pris: 1476 SEK exkl. moms   

Concise International Arbitration
Mistelis Loukas A.
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 1136 sid, 2010, Pris: 1766 SEK exkl. moms   

The Art of Advocacy in International Arbitration
Bishop Raymond Doak, Kehoe Edward G
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 642 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 1993 SEK exkl. moms   

Trygderetten — og dens prosessordning
Øie Ole-Erik
Gyldendal, Processrätt
Inbunden, 180 sid, 2010, Pris: 522 SEK exkl. moms   

Cranbrooke v. Intellex Case File — Case File
Burns Robert P., Lubet Steven
National Institute For Trial Advocacy, Processrätt
223 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 498 SEK exkl. moms   

Effective Criminal Defence in Europe
Cape Ed , Namoradze Zaza, Smith Roger, Spronken Taru
Intersentia, Internationell rätt, Processrätt, Straffrätt
688 sid, 2010, Pris: 955 SEK exkl. moms   

Ds 2010:26 Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Fritzes, Straffrätt, Processrätt
282 sid, 2010, Pris: 298 SEK exkl. moms   

SOU 2010:43 Förundersökningsbegränsning
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
194 sid, 2010, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Repetitionskompendium i processrätt — med facit & interaktiva nätfigurer
Bylund Torleif
Iustus, Processrätt
224 sid, 9 uppl, 2010  SLUT på förlag

SOU 2010:44 Mål och medel — särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol
Fritzes, Processrätt
533 sid, 2010, Pris: 438 SEK exkl. moms   

Due Process in International Commercial Arbitration
Kurkela Matti S.
Oxford University Press, Processrätt
Inbunden, 582 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 2345 SEK exkl. moms   

Prop. 2009/10:237 Ny delgivningslag
Riksdagen, Processrätt, Straffrätt
447 sid, 2010, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Electronic Evidence
Mason Stephen
Butterworths, Internationell privat- och processrätt, Processrätt
Inbunden, 812 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 1889 SEK exkl. moms   

The Review of International Arbitral Awards
Gaillard Emmanuel
Juris Publishing, Förmögenhetsrätt, Internationell privat- och processrätt, Processrätt
Inbunden, 500 sid, 2010, Pris: 1204 SEK exkl. moms   

Ds 2010:17 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Fritzes, Offentlig rätt, Processrätt
267 sid, 2010, Pris: 254 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 31 av 54

  © 2017 Jure AB