Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Ericson Bo:
   
 


Sida 1 av 1

Preskription i arbetsrätten — En vägledning för praktiker
Ericson Bo
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
353 sid, 5 uppl, 2023, Pris: 646 SEK exkl. moms   

Rehabiliteringsansvaret — En arbetsrättslig handbok
Broman Jakob, Ericson Bo, Öhrn Carolina
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
230 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 542 SEK exkl. moms   

Ledighetslagarna — En kommentar
Björknäs Hanna, Ericson Bo, Eriksson Kurt
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
239 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 561 SEK exkl. moms   

Stridsåtgärder i arbetstvister
Ericson Bo, Eriksson Kurt
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
201 sid, 2020, Pris: 643 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljölagen — Med kommentar
Ericson Bo
Studentlitteratur, Arbetsrätt
327 sid, 15 uppl, 2019, Pris: 380 SEK exkl. moms   

Semesterlagen — Med kommentarer
Ericson Bo, Eriksson Kurt
Studentlitteratur, Arbetsrätt
288 sid, 5 uppl, 2015, Pris: 337 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB