Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Ottosson Mikael:
   
 


Sida 1 av 1

Hållbar marknadsföring — Sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden
Ottosson Mikael, Parment Anders
Studentlitteratur, Marknadsföring
208 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 353 SEK exkl. moms   

Sustainable marketing
Ottosson Mikael, Parment Anders
Studentlitteratur, Marknadsföring
214 sid, 2015, Pris: 353 SEK exkl. moms   

Marknadsföring — Teori, strategi och praktik
Kotler Philip, Armstrong Gary, Parment Anders, Ottosson Mikael
Pearson Education, Marknadsföring
484 sid, 2012, Pris: 657 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB